Η YukonAdvancedOpticsWorldwide τηρεί μια αυστηρή Πολιτική περιορισμού εξαγωγών και πωλήσεων βάσει της οποίας οι λύσεις και τα προϊόντα που αναπτύσσει και κατασκευάζει δεν προορίζονται για στρατιωτική χρήση.

Η Εταιρεία δεν αναπτύσσει λύσεις ή/και προϊόντα για τη στρατιωτική βιομηχανία, δεν τις παρέχει για στρατιωτικές εφαρμογές και κανένα από τα προϊόντα της Εταιρείας δεν πληροί στρατιωτικά πρότυπα.

Οποιαδήποτε προμήθεια ή/και χρήση των προϊόντων της Εταιρείας για στρατιωτικούς σκοπούς απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε νομική δίωξη.

Οι περισσότερες από τις ψηφιακές και θερμικές συσκευές της Εταιρείας, ειδικά τα σκοπευτικά όπλων, πωλούνται με ειδική άδεια ελέγχου εξαγωγών, πράγμα που σημαίνει ότι η μετακίνηση τέτοιων προϊόντων από τη μια χώρα στην άλλη είναι περιορισμένη, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται σε όλα τα εγχειρίδια προϊόντων της Εταιρείας.

Η γκάμα προϊόντων που κατασκευάζονται με τις επωνυμίες YukonAdvancedOptics και Pulsar είναι ευρεία  και περιλαμβάνει προϊόντα που απαιτούν έλεγχο εξαγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί και δημοσιεύει καταλόγους ειδών που εμπίπτουν σε αυτούς τους ελέγχους και δεν μπορούν να αποσταλούν εκτός της χώρας διάθεσης χωρίς άδεια εξαγωγής.

Οι κατηγορίες προϊόντων που απαιτούν άδεια εξαγωγής είναι οι ακόλουθες (η Εταιρεία γνωρίζει ότι αυτές οι κατηγορίες ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές χώρες):

  1. Τυφεκιοσκόπια νυχτερινής όρασης (βασισμένα σε σωλήνα, ψηφιακά και θερμικά) – NightVisionRiflescopes (tube-based, digitalandthermal)
  2. Οπτικά (Optical Sights)
  3. Μπροστινάεξαρτήματα νυχτερινήςόρασης (ψηφιακά και θερμικά) – Night Vision Front Attachments (digital and thermal)
  4. Θερμική Απεικόνιση και Κιάλια (Thermal Imaging Scopes and Binoculars)
  5. Μονόφθαλμα και κιάλια θερμικής απεικόνισης (όταν εξάγονται εκτόςΕΕ ή χώρας διάθεσης (χώρεςεκτός ΕΕ)) – Thermal imaging monoculars and binoculars (when exported outside the EU or country of disposition (non-EU countries))

Για την πώληση, τη μεταφορά ή την αποστολή οποιουδήποτε ευαίσθητου προϊόντος στις εξαγωγές εκτός της χώρας σας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες με βάση τόσο την κοινοτική όσο και την εθνική νομοθεσία. Οι τοπικοί διανομείς της Εταιρείας είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών. Η Εταιρεία τηρεί αυστηρά την πολιτική των εμπορικών περιορισμών και δεν εμπορεύεται τις λύσεις και/ή τα προϊόντα της σε χώρες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους κυρώσεων ή όπου λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές συγκρούσεις.